Malta talar om lagändring för att skydda spelindustrin

Malta talar om lagändring för att skydda spelindustrin

Maltas regering överväger att justera sina lagar för att skärma sin spelbransch från internationella rättsliga krav. Målet är att stärka spelregulationen genom att införa en ny bestämmelse – maltesiska rättsinstanser kommer inte längre att verkställa beslut från utländska domstolar riktade mot företag och dess beslutsfattare, givet att de har en licens utfärdad av Malta och agerar enligt nationella förordningar. Under förra måndagen gick lagen genom sin tredje genomläsning i parlamentet, och en avgörande dom väntas snart, vilket kan påverka framtidsutsikterna för internationella kasinon med verksamhet på Malta.

På senare tid har Malta blivit målet för flertalet internationella rättsanspråk. I synnerhet har spelare från Tyskland och Österrike nyligen framfört fler klagomål mot spelorganisationer baserade på Malta. Dessa civila processer resulterar ofta i att dessa företag tvingas ersätta spelrelaterade förluster, som ofta uppgår till belopp i fem- eller sexsiffriga summor.

Maltas myndigheter föreslår debatterad juridisk förändring

Efterdyningarna av en period före regleringen visar sig nu. I många år har jurister riktat klagomål mot casinon och spelbolag utan svensk licens i civilrätten, ofta i fall där en kund lider av spelmissbruk. De menar att de spelrelaterade tjänsterna vid den tiden var olagliga i Tyskland, vilket skulle göra avtalen mellan spelare och företag ogiltiga. Med tanke på att dessa företag bröt mot gällande restriktioner bör förluster under denna tid kompenseras.

I ljuset av spelarnas framgångar i domstol har fler juridiska firmor sett detta som ett växande affärsfält. István Cocron meddelar att det för tillfället finns över 5 000 rättsliga ärenden i Tyskland rörande detta.

Maltas lagförslag riskerar att påverka många aktuella och kommande juridiska tvister. Två jurister från Österrike och Tyskland har redan framfört sina bekymmer till EU-kommissionen, som nu granskar saken.

Malta står dock fast vid sitt beslut att försvara sin spelbransch. Landets myndigheter menar att regleringsnormerna på Malta är strikta och att den föreslagna lagen ska ge skydd till de licensierade aktörerna mot dylika händelser. Exakt när lagen kommer att antas är ännu osäkert, men just nu behandlas den i Maltas parlament.